начало карта на сайта контакти English
Алпинисти, професионалисти

Програма

 Курсът е с продължителност 6 дни и завършва с изпит пред комисия от АРАС.

 В учебната програма са заложени умения за:

 • боравене със специфична алпийска екипировка и лични предпазни средства (ЛПС)
 • движение по сложни въжени системи, парапети, метални конструкции, екипирани траверси и др.
 • екипиране и изграждане на осигурителни и работни системи
 • екипиране и изграждане на транспортни системи – тролеи и полиспасти
 • транспортиране по ИАС на пострадал техник при работа на височина

 В теоретичната част на курса са включени лекции за:

 • норми, стандарти и инструкции за употреба на ЛПС
 • свойствата и параметрите на работната екипировка
 • принципите и законите за безопасно изграждане на работни и осигурителни въжени системи
 • действащото трудово законодателство

 

 Всеки курсист бива регистриран в картотеката на Асоциацията и след успешно положен изпит за ниво освен сертификат получава и лична идентификационна карта за работа на височина чрез въжен достъп.

 Варианти пред кандидатите

 • Курс за ниво 1 – подходящ за хора без предварителен опит.
 • Курс за пряк достъп до ниво 2 или 3 – подходящ за хора с богат работен опит по ИАС.
 • Курс за повишаване на квалификация – от ниво 1 към ниво 2 или от ниво 2 към ниво 3 – подходящ за хора с достатъчно натрупан опит в придобитото ниво.
 • Курс за подновяване (потвърждаване) на квалификация – придобитата квалификация има давност 3 години и при изтичане на този период работникът трябва да се яви на изпит за потвърждаване на квалификацията.
 • Опреснителен курс – подходящ за хора с придобито ниво, но с продължително прекъсване на работа по ИАС, или при започване на нова, непрактикувана дейност, както и при всички ситуации на проява на несигурност.

 Изисквания към курсистите:

 • минимална възраст – 18 години
 • сключена застраховка „Живот и злополука” за периода на курса с минимална стойност на застрахователното покритие 10 000 лв.
 • Попълнени формуляри по образец:
 1. Молба за регистрация до АРАС
 2. Молба за оценяване
 3. Декларацията за здравословно състояние.

 Кандидатите трябва да са физически годни за работа на височина, да нямат недъзи и да не са в здравословно състояние, което да им попречи да работят безопасно. Те трябва да бъдат сигурни, че имат подходящо ниво на физическата форма, за да изпълняват заданията с необходимата сила, подвижност и кординация, да са в състояние да понасят стреса от работните условия.


курсове за обучение за работа на височина по индустриален алпийски способ

алпинисти - обучение

движение по сложни въжени системи, парапети, метални конструкции, екипирани траверси

боравене със специфична алпийска екипировка
промоции и новини