начало карта на сайта контакти English
Алпинисти, професионалисти

Обучение

АЛПЕКСПЕРТ ГРУП е атестирана от Асоциацията на работещите по алпийски способ (АРАС) да организира курсове за обучение за работа на височина по индустриален алпийски способ (ИАС).

Разработената от АРАС система за квалификация на персонала, контрол и организация на работата гарантира на фирмите, които я прилагат, безаварийна работа на височина.

Системата определя три нива на правоспособност:

  • Ниво 1 – Работникът владее основните техники за придвижване и осигуряване по въжени системи.
  • Ниво 2 – Умение за изграждане на работни системи и владеене на спасителни методи.
  • Ниво 3 – Супервайзор на обект.

 

Програмата на курсовете за промишлен алпинизъм е изцяло съобразена с българското законодателство, нормативните уредби на Р България и АРАС. Асоциацията издава единствените в страната легитимни сертификати за работа по ИАС.

В продължение на 9 години АЛПЕКСПЕРТ ГРУП е провела обучение на над 160 работници за работа на височина по системата на АРАС, включително на персонала на фирми като „Алпмастер”, „Алпмонтаж”, „Алпремонтстрой”, „Амко”, „Екстрема”, „Рас 1”, „Телелинк” и редица други.

 

НОВО!

ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА НА ВИСОЧИНА И УПОТРЕБА НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Българското законодателство, в отговор на съвременните европейски директиви за безопасност при работа, поставя нови завишени изисквания към работодателите и работниците изложени на риск от падане от височина.

В сферите на строителството, промишлеността, енергетиката, телекомуникациите и др. има голям брой работници изложени на риск от падане от височина. Тези служители използват ЛПС за обезопасяване и позициониране на работното си място, но не работят по алпийски способ. За тях АЛПЕКСПЕРТ ГРУП разработи учебни програми за работа на височина и употреба на ЛПС. При преминаване на подходящото обучение, работодателите си гарантират покриване на изискванията по ЗЗБУТ и повишават безопасността и производителността на своя персонал.

Въвеждащ курс на обучение. - Начален инструктаж за работа на височина и употреба на ЛПС.

Кратък курс на обучение. Разширен инструктаж за работа на височина и употреба на ЛПС. Запознаване с техники на достъп и работно позициониране,  аварийни спасителни методи.

Пълен курс на обучение. Задълбочен инструктаж за работа на височина и употреба на ЛПС. Обучение в техники на достъп и работно позициониране, транспортни и аварийни спасителни методи.

Допълващ или опреснителен курс. Според спецификата на работа на отделните компании, предлагаме  допълнителни обучителни модули: повдигане на тежки товари, аварийни спасителни методи и др. При необходимост обучението може да се проведе и на обект на обучаващите се.

 

 График за провеждане на курсове може да видите тук.

 курсове за обучение за работа на височина по индустриален алпийски способ

алпинисти - обучение

o_5.jpg
промоции и новини