начало карта на сайта контакти English
Алпинисти, професионалисти

БЕЗОПАСНОСТ

 В секторите на промишлеността и строителството основен акцент, който се поставя в политиката на развитите страни и Европейския съюз, е безопасността на работниците. Работата на височина чрез индустриален алпийски способ (ИАС/ работа на въже) попада в трета – най-висока рискова категория. Осигуряването на безопасността на работниците изисква задължителната употреба на лични предпазни средства (ЛПС) срещу падане от височина. Българското законодателство и съвременните европейски директиви задължават работещите по ИАС да използват стандартизирани ЛПС и да са преминали подходящо обучение за прилагане на безопасни методи на работа.

 Асоциацията на работещите по алпийски способ (АРАС - www.aras.bg) е разработила максимално безопасна система за работа по ИАС, както и система за обучение на персонала и организация на работата на фирмите, занимаващи се с тази дейност. След покриване на всички критерии, застъпени в правилата за безопасна работа, АРАС издаде на АЛПЕКСПЕРТ ГРУП атестат, който служи пред инвеститори и контрагенти за доказване на капацитета на компанията да извършва строителни, ремонтни и други дейности по ИАС.

 Най-важното нещо, на което се държи в АЛПЕКСПЕРТ ГРУП успоредно с качеството на работа, е безопасността. Атестатът, издаден от АРАС, още повече задължава организацията на фирмата да спазва стриктно правилата за безопасна работа на височина по ИАС. В АЛПЕКСПЕРТ ГРУП инструктажите по безопасност са реалност, а не само формален подпис. Компанията обръща внимание на всички аспекти на безопасността, основните от които са:

 1. Безопасност на персонала. При договаряне на нов обект първата стъпка е оглед на мястото и преценка на възможностите за изграждане за работниците на безопасни работни системи според нормите за въжен достъп и планиране на необходимата екипировка.

 2. Безопасност на околните. В АЛПЕКСПЕРТ ГРУП не се пристъпва към работа, без да са предприети всички предохранителни мерки и да е сигурно, че няма да бъдат изложени на опасност други хора в близост до работната площадка.

 Въпреки строгите изисквания, които си поставя АЛПЕКСПЕРТ ГРУП, високата квалификация на промишлените алпинисти и натрупаният опит й позволяват да изпълнява обекти, с които конкурентни фирми не са се справили.

 Смело може да се каже, че спазвайки правилата за безопасна работа, височинните работници на АЛПЕКСПЕРТ ГРУП са извършили множество сложни ремонти и са натрупали над 30 000 часа безаварийна работа на височина по ИАС.

 Мисия на компанията е да утвърди на българския пазар едно ново високо ниво на безопасност при работата на височина по ИАС.


Работата на височина чрез индустриален алпийски способ (ИАС/ работа на въже)

Асоциацията на работещите по алпийски способ (АРАС) е разработила максимално безопасна система за работа по ИАС
промоции и новини