начало карта на сайта контакти English
Алпинисти, професионалисти

ЗА НАС

 АЛПЕКСПЕРТ ГРУП е колектив от добри специалисти в сферата на работа по индустриален алпийски способ (ИАС). Всеки от промишлените алпинисти е преминал обучение и разполага със сертификат за правоспособност за работа чрез въжен достъп. Фирмата е въвела системата за организация и контрол на работата на височина, утвърдена от Асоциация на работещите по алпийски способ (АРАС - www.aras.bg), и това е гарантирано от притежавания атестат, издаден от Асоциацията. АЛПЕКСПЕРТ ГРУП работи с постоянен персонал от промишлени алпинисти, назначен на трудови договори, и не ползва подизпълнители. Това гарантира качеството на работата и прави фирмата удобен партньор на големи строителни и почистващи компании. Освен квалификацията по АРАС персоналът на фирмата е преминал обучение за монтаж и структуриране на топлоизолационни системи по контактен фасаден метод към ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ. Също така работниците разполагат с удостоверения за придобита квалификация по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 волта и безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения. В АЛПЕКСПЕРТ ГРУП работят инструктори по ИАС и специалисти в специфични дейности като заваряване, туркрет и други.

Фирмата е въвела системата за организация и контрол на работата на височина

промоции и новини